هر مدرسه سمپادی (تیزهوشان) در کشور یک حداقل درصد قبولی دارد. به این حداقل تراز و درصد «نمره کف قبولی» آن مدرسه گفته می‌شود.

این نمره به تفکیک هر مدرسه، هر شهر و استان و هر پایه ورشته تحصیلی، پس از اعلام نتایج آزمون کشوری سمپاد مشخص می‌شود.

آکادمی اُهوش در یک پژوهش سراسری به این درصد ها در سراسر کشور  دسترسی پیدا کرده است و امروز در این مقاله قرار است درصد و تراز کف قبولی مدارس تیزهوشان استان تهران در ورودی پایه هفتم و دهم را منتشر نماید.

همچنین در مقاله دیگری به تحلیل نمرات در سطح کشوری پرداختیم که میتوانیدآن را در اینجا مطالعه نمایید.

نمره کف قبولی تیزهوشان چیست؟

نمره ای که آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از مدارس تیزهوشان سراسر کشور در هر سال تحصیلی کسب می‌نماید را نمره کف قبولی آن مدرسه می‌نامند.

این نمره همان درصد است که ضربدر ۱۰۰۰ شده است. مثلا اگر قبولی مدرسه ای ۸۹.۱٪ باشد نمره قبولی آن ۸۹۱۰۰ اعلام میگردد.

نمره کف قبولی یک عدد ثابت نیست و متناسب با سطح آزمون و میزان تقاضای یک مدرسه در کشور این عدد به ازای مدارس مختلف و سال های مختلف متغییر خواهد بود.

عوامل موثر بر نمره کف قبولی را میتوان در مقاله دیگری با کلیک بر «اینجا» مطالعه نمایید.

 

ویدیو مشاوره ای مهندس زارعی با موضوع:

آشنایی با مفهوم نمره کف قبولی تیزهوشان

بالاترین کف قبولی مدارس تیزهوشان استان تهران

طبق بررسی های اُهوش بالاترین نمره و تراز کف قبولی استان تهران در ورودی سال دهم ۱۴۰۲ در رشته ریاضی و فیزیک مدارس سمپاد متعلق است به:

فرزانگان یک تهران در رشته ریاضی و فیزیک

با نمره کف قبولی ۳۸۱۷۴ در آزمون سال نهم

همچنین بالاترین نمره و تراز کف قبولی استان تهران در ورودی سال دهم ۱۴۰۲ در رشته علوم تجربی مدارس سمپاد متعلق است به:

مدرسه علامه حلی ۱ تهران در رشته تجربی

با نمره کف قبولی ۳۷۷۷۶ در آزمون سال نهم

و در پایان بالاترین نمره و تراز کف قبولی استان تهران در ورودی سال هفتم مدارس سمپاد متعلق است به:

مدرسه فرزانگان یک تهران 

با نمره کف قبولی ۵۵۱۰۲ در آزمون سال ششم

برای محاسبه درصد، نمره را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

برترین مدارس سمپاد تهران

دوره آفلاین OVERDOSE تیزهوشان ۱۴۰۳

این دوره شامل یک سلسله ویدیو آموزشی با کیفیت از تدریس سه درس اساسی آزمون تیزهوشان با رویکرد حل تمام سوالات آزمون های سال گذشته می‌باشد.

این پکیج اقتصادی و کم‌هزینه که OVERDOSE نام دارد عامل قبولی های پرشمار سال های گذشته آکادمی اُهوش بوده و در سه درس هوش، ریاضی و فیزیک با سبک جدیدی از آموزش شما را آماده قبولی در آزمون تیزهوشان و  نمونه دولتی ۱۴۰۳ می‌نماید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر بر روی پایه خود کلیک کنید.

TIZHOOSHAN TEHRAN

جدول نمرات کف قبولی تیزهوشان تهران

آزمون تیزهوشان پایه نهم ورودی پایه دهم سمپاد ۱۴۰۲

پسران

نام مدرسه

نمره کف قبولی تیزهوشان ۱۴۰۲

نمره کف قبولی تیزهوشان ۱۴۰۱

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته ریاضی

علامه حلی ۱

۳۷۷۷۶

۳۷۴۸۰

۴۶۵۰۰

۴۵۱۶۷

حلامه حلی ۲

۲۷۵۳۲

۲۹۳۲۴

علامه حلی ۳

۲۸۲۵۶

۳۱۰۵۰

علامه حلی ۴

۳۷۵۸۸

۳۵۴۱۳

۴۵۸۳۳

علامه حلی ۵

۳۰۱۲۳

۳۲۲۸۰

۳۹۸۸۳

علامه حلی ۷

۲۸۶۶۹

۳۰۳۰۱

۳۵۳۳۳

علامه حلی ۸

۲۸۲۶۰

۲۹۲۹۵

۳۵۵۰۰

۳۶۰۰۰

علامه حلی ۱۰

۳۰۷۴۶

۳۱۴۳۷

۳۷۳۳۳

شهید رجایی(اسلامشهر)

۲۳۱۹۱

۲۵۸۵۰

۲۸۶۶۷

شهید بهشتی ۲ (شهرری) 

۲۶۵۴۸

۲۳۶۶۴

شهید بهشتی ۱ (شهرری) 

۲۰۴۸۷

۱۹۵۱۰

علامه حلی ( نسیم شهر)

۱۶۴۱۶

شهید بهشتی قرچک

۱۶۱۶۷

دختران

نام مدرسه

نمره کف قبولی تیزهوشان ۱۴۰۲

نمره کف قبولی تیزهوشان ۱۴۰۱

رشته تجربی

رشته ریاضی

رشته تجربی

رشته ریاضی

فرزانگان ۱

۳۵۲۹۴

۳۸۱۷۴

۴۶۸۳۳

۴۵۵۰۰

فرزانگان ۲

۳۰۹۹۵

۳۰۳۱۹

فرزانگان ۳

۲۸۴۲۶

۲۷۶۱۹

۳۶۸۹۸

۳۳۶۶۷

فرزانگان ۴

۳۳۴۳۱

۳۷۴۵۰

۳۵۰۰۰

فرزانگان ۵

۲۹۲۷۷

۲۹۶۳۸

۳۸۵۰۰

۳۶۱۰۰

فرزانگان ۶

۲۹۴۰۰

۲۹۱۲۱

۳۷۸۳۳

۳۴۴۴۴

فرزانگان ۷

۳۱۸۷۸

۳۱۳۴۶

۳۶۸۳۳

۳۴۳۹۰

فرزانگان ۸

۲۸۵۹۶

۲۷۲۱۰

۳۵۶۶۷

۳۱۶۶۶

فرزانگان ۹

۲۸۱۱۱

۲۶۷۲۲

 

 

فرزانگان زینب – شهر ری

۲۳۰۱۳

 

 

فرزانگان چهاردانگه

۲۲۲۵۷

۱۷۰۲۸

 

 

فرزانگان شهر قدس

۱۸۳۴۲

 

 

آزمون تیزهوشان پایه ششم ورودی پایه هفتم سمپاد ۱۴۰۲

پسران

نام مدرسه

نمره کف قبولی ۱۴۰۲

نمره کف قبولی ۱۴۰۱

نمره کف قبولی ۱۴۰۰

نمره کف قبولی ۱۳۹۹

علامه حلی ۱

۵۲۹۸۲

۶۸۰۱۷

۷۱۰۰۰

۷۰۹۸۰

حلامه حلی ۲

۴۷۰۸۸

۶۲۴۸۷

۶۷۸۰۰

۶۹۰۷۲

علامه حلی ۳

۴۶۲۵۷

۶۱۷۷۰

۶۴۹۷۱

۶۹۷۵۲

علامه حلی ۴

۴۹۵۹۲

۵۸۰۴۰

۵۷۶۰۰

۶۴۹۴۷

علامه حلی ۵

۵۰۳۳۲

۶۵۵۰۷

۶۵۵۳۶

۷۰۷۹۰

علامه حلی ۶

۴۶۱۴۳

۶۱۴۸۰

۶۱۸۶۴

۶۸۷۲۹

علامه حلی ۷

۳۷۱۸۳

۵۲۱۴۰

۶۰۵۸۷

۶۱۱۶۸

علامه حلی ۹

۴۳۱۳۵

۵۹۶۵۳

۵۷۰۶۲

۶۴۹۰۰

علامه حلی ۱۰

۴۱۷۴۹

۵۶۸۴۷

۵۷۳۰۰

۶۴۲۶۰

شهید رجایی(اسلامشهر)

۳۶۵۹۶

۵۰۷۷۷

۴۶۳۲۷

۶۲۱۹۹

دختران

نام مدرسه

نمره کف قبولی ۱۴۰۲

نمره کف قبولی ۱۴۰۱

نمره کف قبولی ۱۴۰۰

نمره کف قبولی ۱۳۹۹

فرزانگان ۱

۵۵۱۰۲

۶۹۶۶۰

۶۸۶۴۴

۷۱۰۴۴

فرزانگان ۲

۴۸۱۴۸

۶۲۷۳۳

۶۲۹۹۴

۶۲۷۵۹

فرزانگان ۳

۴۱۸۳۹

فرزانگان ۴

۴۴۲۸۴

۵۸۱۴۰

۵۵۳۶۷

۶۴۹۴۷

فرزانگان ۵

۴۹۶۹۹

۶۵۷۷۳

۶۴۶۸۹

۷۰۱۰۳

فرزانگان ۶

۴۳۳۴۶

۵۸۲۹۷

۵۵۶۴۹

۶۸۷۲۹

فرزانگان ۷

۵۵۲۷۳

۵۶۲۱۴

۶۱۱۶۸

فرزانگان ۸

۴۵۸۰۴

۵۸۴۱۰

۵۳۶۷۲

۶۴۶۰۵

فرزانگان اسلامشهر

۳۷۸۹۹

۵۱۸۹۰

۵۵۷۴۲

۶۲۱۹۹

فرزانگان چهاردانگه

۳۰۳۳۸

۳۶۸۴۰

۲۷۶۸۳

۲۷۷۹۷

TIZHOOSHAN TEHRAN

پوستر نمرات کف قبولی تیزهوشان تهران

نمرات آزمون سمپاد ششم و نهم در رشته های مختلف

درصد قبولی تیزهوشان پسران تهران نهم
درصد قبولی فرزانگان دختران تهران نهم
درصد قبولی تیزهوشان پسران تهران ششم
درصد قبولی تیزهوشان دختران تهران ششم
در پایان به اطلاع می‌رساند تمام اعداد و ارقام موجود در این مقاله مربوط به آزمون تیزهوشان تیر ۱۴۰۲ می‌باشد و به محض برگزاری و انتشار نتایج آزمون ۱۴۰۳ در مقاله ای جدید به تحلیل آمار آن خواهیم پرداخت. همچنین آمار مربوط به سال های قبل را میتوانید در مقاله دیگر اهوش با کلیک بر «اینجا» دنبال کنید.

اگر نمره کف قبولی مدرسه و شهر مورد نظر شما در لیست بالا قرار ندارد می‌توانید نام آن را در قسمت نظرات درج کنید تا در صورت امکان به لیست نمرات کف قبولی مدارس استعداد های درخشان اضافه گردد.

TIZHOOSHAN 

مقالات برتر سایت اُهوش

نمره و تراز قبولی نمونه دولتی ۱۴۰۳ چند خواهد بود؟

نمره و تراز قبولی نمونه دولتی ۱۴۰۳ چند خواهد بود؟

واقعا برای قبولی در آزمون نمونه دولتی باید چند درصد بزنیم؟ سوالی تکراری که این روز ها هر دانش آموزی که قرار است در آزمون نمونه دولتی شرکت نمایند بخشی از ذهنش را درگیر کرده است. اما آیا میشود به این سوال پاسخ دقیقی داد؟ واقعیت آن است که بررسی نمرات قبولی در سال های...

سوالات و پاسخنامه آزمون پایش عملکرد یادگیری سمپاد ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

سوالات و پاسخنامه آزمون پایش عملکرد یادگیری سمپاد ۱۴۰۲- ۱۴۰۳

آزمون پایش سمپاد چیست؟ آزمون «پایش عملکرد یادگیری» مدارس استعداد های درخشان که آن را مختصرا به نام «پایش سمپاد» می‌شناسیم یک مجموعه آزمون چند مرحله ای چهارگزینه ایست که در سطح مدارس استعداد های درخشان (تیزهوشان) برگزار می‌گردد. این آزمون که هر ساله توسط سازمان ملی...

نمره و تراز قبولی تیزهوشان ۱۴۰۳ چند خواهد بود؟

نمره و تراز قبولی تیزهوشان ۱۴۰۳ چند خواهد بود؟

واقعا برای قبولی در آزمون تیزهوشان باید چند درصد بزنیم؟ سوالی تکراری که این روز ها هر دانش آموزی که قرار است در آزمون تیزهوشان شرکت نمایند بخشی از ذهنش را درگیر کرده است. اما آیا میشود به این سوال پاسخ دقیقی داد؟ واقعیت آن است که بررسی نمرات قبولی در سال های گذشته...

دوره آنلاین آمادگی تیزهوشان ۱۴۰۳

یک دوره سالانه کامل آنلاین شامل هر چیزی که برای قبولی در آزمون تیزهوشان نیاز دارید.

آموزش صفر تا صد همراه با آزمون های آنلاین با تدریس اساتید پرسابقه سمپاد

برای اطلاع از جزئیات بیشتر بر روی پایه خود کلیک کنید.