%

خبر پیش رو چه مقدار برای مخاطبان مفید بوده است؟

دستور العمل آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ اعلام شد

متن خبر:

بنا بر اطلاع رسانی سازمان استعداد های درخشان آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در مقاطع هفتم و دهم در روز ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

جزئیات تحلیلی بخشنامه به شرح زیر است:

الف) زمان و طریقه ثبت نام:

 ثبت نام داوطلبان از تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و به مدت ۱۵ روز ادامه دارد.

داوطلبان می‌توانند جهت ثبت نام از پایگاه اینترنتی به آدرس azmoon.medu.ir تا روز ۲۵ فروردین ماه اقدام نمایند. تمام فرایند ثبت نام به صورت اینترنتی صورت گرفته و نیازی به مراجعه حضوری ندارد. 

تذکر: لازم است داوطلبان در دو پایه ششم و نهم قبل از ثبت نام با مراجعه به مدرسه تحصیل خود اقدام به دریافت رمز ورود به سامانه به نام «رمز همگام» نمایند.

ب) ضوابط و شرایط ثبت نام:

۱- ایرانی بودن دانش آموز (داشتن شناسنامه ایرانی)

۲- اشتغال به تحصیل در پایه ششم یا نهم

۳- کسب مقیاس «خیلی خوب» در تمامی دروس نوبت دوم پنجم و نوبت اول ششم جهت ثبت نام آزمون ورودی پایه هفتم (به استثنای کسب مقیاس «خوب» در یک درس)

۴- داشتن حداقل معدل کل ساالانه ۱۹ در پایه هشتم خرداد سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹ جهت ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم 

 

ج) محتوای آزمون ها:

۱- آزمون پایه ششم به هفتم:

آزمون پایه ششم امسال نیز مانند سنوات گذشته فاقد عناوین درسی مدرسه و شامل سوالاتی از جنس «هوش و استعداد تحلیلی» می‌باشد.

تذکر۱ :به ازاى هـر پاسخ صحیح، ۳ نمره مثبت و به ازاى هر پاسخ غلط، ۱ نمره منفى براى داوطلب در نظر گرفته مى شود. براى سؤالات بدون پاسخ، نمره اى منظور نخواهد شد.

تذکر۲ :چنانچه داوطلب در سؤالى بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، ۱ نمره منفى براى او منظور خواهد شد.

۲- آزمون پایه نهم به دهم:

این آزمون همانند سال گذشته از دو بخش «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» تشکیل شده است که هر یک نیمی از سوالات و امتیاز آزمون را به خود اختصاص داده اند.

ضرایب و تعداد سوالات در تصویر زیر قابل مشاهده است.

بودجه بندی آزمون نهم

 د) ظرفیت و پذیرش دانش آموزان:

 

ظرفیت مدارس توسط اداره کل آموزش و پرورش هر استان اعلام خواهد شد و هر دانش آموز در زمان ثبت نام این امکان را دارد که سه مدرسه از یک شهر را در اولیت های خود قرار دهد.(اگر سه مدرسه در شهر هدف وجود داشته باشد مثلا اگر شهر هدف شما دارای تنها یک مدرسه تیزهوشان باشد اولیت های دوم و سوم خالی می‌ماند که این اتفاق هم نوعی تهدید است و هم نوعی فرصت که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت)

 

پذیرش دانش آموزان شرکت کننده در آزمون برای ورود به مدارس تیزهوشان متوسطه اول صرفا بر اساس نتیجه سنجش داوطلبان و برای پایه دهم تیزهوشان ، بر اساس رتبه مبتنی بر امتیاز کل آزمون ورودی خواهد بود.

 

پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس تیزهوشان متوسطه دوم ، برای رشته های تحصیلی ( تجربی ، ریاضی ، انسانی و سمپاد مهارتی ) منوط به کسب شرایط احراز رشته مطابق بخشنامه هدایت تحصیلی است .

 

 تغییر رشته پذیرفته شدگان در مدارس تیزهوشان در سال اول پذیرش ممنوع بوده و در سال بعد ، علاوه بر کسب حداقل امتیاز قبولی رشته مورد نظر در آزمون ورودی ، دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشته تحصیلی الزامی است .

 

در مواردی که تعداد داوطلبان شرکت کننده کمتر از حد نصاب مورد نیاز بوده یا نمرات آنان کمتر از حد قابل قبول باشد ، به تشخیص سازمان سمپاد ، اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان آن رشته تحصیلی در مدرسه مذکور کمتر از ظرفیت اعلام شده تعیین و با هماهنگی استان و در نظر گرفتن سایر شرایط ، حداکثر معادل ظرفیت کاسته شده از آن رشته به ظرفیت پذیرش رشته های دیگر افزوده خواهد شد .

 

 

 د) اعلام نتایج آزمون:

 نتایج آزمون چند هفته پس از برگزاری و پس از تصحیح اوراق توسط سازمان استعداد های درخشان از طریق سامانه ثبت نام اعلام خواهد شد.

همزمان با اعلام نتیجۀ آزمون، نشانى دقیق دبیرستان هاى استعدادهاى درخشان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیز به آنان اطلاع رسانى مى شود. مهلت ثبت نام پذیرفته شـدگان دبیرستان هاى دوره اول ودوم استعدادهاى درخشان، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. در ضمن، عدم مراجعه به دبیرستان محل قبولى تا زمان بازگشایی مدارس، به منزلۀ اعلام انصراف قطعى بوده و بعد از این تاریخ، ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

براى کلیۀ داوطلبانى که در آزمون پذیرفته نشده اند، حدود دو هفته پس از اعلام نتیجۀ آزمون، کارنامۀ عدم قبولى شامل تعداد پاسخ هاى صحیح و غلط، نمره مکتسبۀ هر ماده درسى، امتیاز کل آن داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضاى او صادر مى شود.

 پاسخ گویی به تقاضاهای تجدید نظر ، فقط از طریق سامانۀ مربوط و در مهلت زمانی مشخص شده امکان پذیر می باشد و پاسخ گویی به مراجعات حضوری ممکن نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط پذیرش دوقلو ها:

در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو یا چندقلو، هم جنس یا غیرهم جنس) در آزمون های ورودى مدارس استعدادهاى درخشان و پذیرش یکى از آنان، دیگری/دیگران با شرایط زیر مى توانند از تسهیلات پذیرش همزادی (پذیرش مازاد بر ظرفیت پیش بینى شده) استفاده کنند:

الف) براى همزاد غیر هم جنس، کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از اولویت های انتخابی (در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا) ضرورى است.

ب) براى همزاد(هاى) هم جنس، علاوه بر یکسان بودن اولویت های مدارس انتخابی و ترتیب آنها، کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از اولویت های انتخابی (در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا) ضرورت دارد.

ج) استفاده دانش آموزان همزاد هم جنس از این تسهیلات به منزلۀ قبولی همزاد(ها) در یک مدرسۀ واحد نیست و ممکن است پذیرش همزاد(ها) در مدرسه ای غیر از مدرسۀ پذیرش همزاد دیگر صورت پذیرد.

د) استفاده از تسهیلات مذکور در دوره دوم متوسطه، منوط به یکسان بودن رشتۀ تحصیلی انتخابی آنها (همجنس و غیرهمجنس) نمی باشد.